15 maj – Dita ndërkombëtare e familjes dhe gjendja aktuale në legjislacionin familjarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me rezolutën 44/82 më 9 dhjetor të vitit 1989 Kombet e Bashkuara shpallin Ditën ndërkombëtare të familjes, ndërkaq në vitin 1993 Asambleja e përgjithëshme e…